Spitsbergen: historia dla początkujących

Spitsbergen

Spitsbergen, czyli serce archipelagu Svalbard, to miejsce, gdzie historia łączy się z teraźniejszością i dziką naturą. Odkryty w 1596 roku przez Willema Barentsa, szybko stał się celem odważnych odkrywców i wielorybników, rysując kronikę ludzkiej obecności w Arktyce. Od Traktatu Spitsbergeńskiego, przez eksploatację zasobów naturalnych, po badania nad zmianami klimatycznymi – Spitsbergen jest świadkiem adaptacji i wytrwałości w ekstremalnych warunkach.

Spitsbergen: wprowadzenie

Spitsbergen i Svalbard to nazwy, które często budzą zamieszanie. Choć wiele osób stosuje je zamiennie, mają różne znaczenia historyczne i geograficzne. Śledząc historię dwóch nazw, łatwo zrozumieć, skąd się wzięły i jak są używane dzisiaj w prawidłowy sposób.

Spitsbergen i Svalbard: wyjaśnienie nazwy

Spitsbergen to główna wyspa archipelagu Svalbard. Oficjalną nazwę dla całego archipelagu, ustanowiono wraz z Traktatem Spitsbergeńskim w 1920 roku. Przez lata nazwy były obiektem zamieszania terminologicznego. Martin Convay w książce „No man’s land” podaje, że punkty, zatoki, wyspy i inne miejsca na Spitsbergenie i w jego pobliżu nosiły w różnych okresach różne nazwy. Częściowo wynikało to z różnorodności narodowości, do której należeli bywalcy Spitsbergenu, a także z faktu, że wielu z nich nie miało pojęcia o tradycjach pozostałych. W niektórych źródłach internetowych wymienia się również nazwę Szpicbergen. Jest to jednak oczywiście spolszczony zapis nazwy wyspy.

Pierwsze odkrycie: Willem Barents i początki nazwy

Nazwę Spitsbergen po raz pierwszy nadał holenderski żeglarz Willem Barents, który odkrył wyspę w 1596 roku. „Spitsbergen” można przetłumaczyć jako „ostre góry”, co doskonale oddaje charakterystykę terenu tej wyspy, z jej wyniosłymi, ostro zarysowanymi szczytami. Barents zapisał wtedy w dzienniku następujące słowa, „ziemia była w większości rozbita, raczej wysoka i składała się tylko z gór i spiczastych wzgórz; z takiego powodu nadaliśmy jej nazwę Spitsbergen”.

Nazwa archipelagu Svalbard, która została przyjęta w 1920 roku wraz z Traktatem Spitsbergeńskim. W języku staroislandzkim Svalbard oznacza „zimne brzegi”. Co ciekawe, wielu osobom nie podobała się zmiana nazwy dla całego archipelagu. Nawet Liv Balstad, żona pierwszego norweskiego gubernatora po II wojnie światowej, drwiła z niej w biografii „Na północ od bezludnego morza”.

Svalbard położenie

Svalbard to zespół wysp położony na Oceanie Arktycznym, 800 km na północ od Norwegii i 1110 km od bieguna północnego. Jest to najbardziej na północ wysunięty punkt Europy i jedno z najbardziej odległych miejsc zamieszkałych na świecie. Archipelag leży między 74° a 81° szerokości geograficznej północnej i między 10° a 35° długości geograficznej wschodniej. Geograficznie Svalbard dzieli się na kilka głównych wysp oraz szereg mniejszych wysp i wysepek. Główne wyspy archipelagu Svalbard:

 • Spitsbergen – największa wyspa archipelagu, stanowiąca główny ośrodek ludzki i administracyjny, z Longyearbyen jako największym miastem. Jej powierzchnia zajmuje prawie 38 tysięcy kilometrów kwadratowych.
 • Nordaustlandet – druga co do wielkości wyspa, pokryta głównie lodowcami.
 • Edgeøya – trzecia co do wielkości, na wschód od Spitsbergenu, również w większości pokryta lodem.
 • Barentsøya – podobnie jak Edgeøya, znajduje się na wschód od Spitsbergenu i jest w dużej części pokryta lodem.
 • Kvitøya – położona najbardziej na wschód, niemal całkowicie pokryta lodowcem.
 • Prins Karls Forland – wąska, długa wyspa na zachód od Spitsbergenu.
 • Bjørnøya – położona na południowy zachód od głównej masy archipelagu, oddzielona od Spitsbergenu Morzem Barentsa, stanowi ważny punkt dla obserwacji meteorologicznych.

Archipelag obejmuje również wiele mniejszych wysp i wysepek, takich jak Hopen, Kong Karls Land (składające się z trzech głównych wysp: Kongsøya, Svenskøya, Abeløya), oraz liczne mniejsze skaliste wysepki rozsiane po całym obszarze. Większość z nich jest trudno dostępna i rzadko odwiedzana ze względu na surowe warunki arktyczne.

Svalbard powierzchnia

Ile Svalbard zajmuje powierzchni? Jego powierzchnię szacuje się na prawie 63 tysiące kilometrów kwadratowych.

Spitsbergen ciekawostki

Spitsbergen: era wielorybnictwa i eksploracji

Era wielorybnictwa i eksploracji na Spitsbergenie to fascynujący rozdział w historii odkryć geograficznych i zmagania człowieka z niegościnną naturą Arktyki. Pierwsze statki wielorybnicze przybyły na Spitsbergen w XVII wieku. Wielorybnicy, przyciągani obfitością morza, rozpoczęli eksploatację jego zasobów, nieświadomi wpływu, jaki będą mieć na ekosystem regionu. Tymczasem eksploratorzy, popychani ciekawością i pragnieniem zdobycia wiedzy, przekraczali granice znanych światów, mapując nieznane ziemie i dokumentując unikalną faunę oraz florę. Okres ten przyniósł Spitsbergenowi miejsce w globalnej historii odkryć, ale również ukształtował jego przyszłość, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które do dziś fascynuje ludzi z całego świata.

Wielorybnicy na Spitsbergenie: walka z lodem

Wielorybnictwo na Spitsbergenie rozpoczęło się w XVII wieku, kiedy to wyspa stała się jednym z głównych centrów tej działalności w Arktyce. Przyciągane obfitością wielorybów, europejskie narody, głównie Holendrzy, Anglicy, a później również Norwegowie, rozpoczęły intensywną eksploatację morskich ssaków.

Spitsbergen, z jego bogatymi łowiskami, szybko stał się kluczowym punktem na mapie wielorybnictwa. Łowcy wielorybów zakładali na brzegach tymczasowe osady, z których prowadzili operacje. Umożliwiało to nie tylko polowanie na wieloryby, ale także przetwarzanie ich na miejscu – pozyskiwano mięso, olej i kości, które były cennym towarem w Europie.

Svalbard Norwegia

Jednak intensywna eksploatacja miała swoje konsekwencje. W XVIII wieku wielorybnictwo doprowadziło do drastycznego zmniejszenia populacji wielorybów w wodach wokół Spitsbergenu, co z kolei miało wpływ na cały ekosystem regionu. Działalność ta pozostawiła ślady w postaci ruin osad wielorybniczych, które do dziś są świadectwem tego okresu w historii wyspy.

Przemysł ten, choć na przestrzeni lat zmniejszył tempo, nadal pozostawiał trwałe zmiany w środowisku naturalnym i kulturowym Spitsbergenu. Konsekwencje wielorybnictwa stały się przedmiotem badań naukowych, a sama historia tej działalności przypomina o skomplikowanych relacjach między człowiekiem a środowiskiem naturalnym. Współcześnie, z uwagi na ochronę środowiska i zmiany w prawodawstwie międzynarodowym, wielorybnictwo na Spitsbergenie należy już do przeszłości. Jednak jego dziedzictwo wciąż kształtuje percepcję i zrozumienie historii wyspy, będąc przestrogą o skutkach ludzkiej ingerencji w delikatne ekosystemy.

Spitsbergen na mapie odkrywców i badaczy

Odkrywanie Spitsbergenu było i nadal jest kluczowym elementem zrozumienia nie tylko samej wyspy, ale i całego regionu Arktyki. Historia eksploracji tego odległego zakątka świata jest bogata w wybitne postacie, które przyczyniły się do poszerzania wiedzy o Arktyce. Eksploratorzy tacy jak Phipps, Scoresby i Nordenskiöld nie tylko rozszerzyli granice geograficznej wiedzy ludzkości, ale również przyczynili się do naukowego zrozumienia środowiska naturalnego Arktyki. Ich odwaga, ciekawość i poświęcenie są inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy. Historia Spitsbergenu nierozerwalnie wiąże się z tymi, którzy odważyli się zbadać jego odległe i surowe krajobrazy.

Traktat Spitsbergeński

Traktat Spitsbergeński podpisano 9 lutego 1920 roku w Paryżu, dlatego niektórzy zwykli nazywać go również Traktatem Paryskim. Jest kamieniem milowym w historii międzynarodowego prawa i zarządzania Arktyką. Jego powstanie było wynikiem potrzeby uregulowania roszczeń suwerennych i działalności gospodarczej na archipelagu Svalbard. Traktat ten nie tylko przyznał Norwegii suwerenność nad Svalbardem, ale również ustanowił zasady dotyczące niemilitarnego użytkowania, równego dostępu do zasobów naturalnych dla wszystkich stron oraz ochrony środowiska. Przez lata, Traktat Spitsbergeński był przedmiotem analiz prawnych, debat politycznych i naukowych, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu polityki arktycznej. Jego unikalna struktura i warunki nadal wpływają na stosunki międzynarodowe i zarządzanie zasobami naturalnymi w regionie, czyniąc go niezwykle ważnym elementem w rozumieniu globalnych wysiłków na rzecz pokojowego współistnienia i ochrony Arktyki.

Droga do międzynarodowego uznania

Droga do Traktatu Spitsbergeńskiego, formalnie znanego jako Traktat Svalbardzki, była długim i skomplikowanym procesem, który odzwierciedlał zmieniające się nastroje polityczne, ekonomiczne ambicje i naukowe zainteresowania w początkach XX wieku. Przebieg do zawarcia tego traktatu można podzielić na kilka kluczowych etapów, które wraz z biegiem lat kształtowały przyszłość archipelagu Svalbard, w tym Spitsbergenu, jego największej wyspy.

Wczesna rywalizacja o Spitsbergen

Od momentu odkrycia przez Willema Barentsa w 1596 roku, Spitsbergen był celem ekspedycji wielorybniczych i badawczych z różnych krajów Europy. W XVII i XVIII wieku obszar ten był areną rywalizacji międzynarodowej, głównie ze względu na bogate łowiska wielorybów. Mimo to, brak stałej obecności osadniczej i trudne warunki sprawiały, że wyspa pozostawała poza formalną kontrolą jakiegokolwiek państwa.

Górnictwo na Spitsbergenie

Wraz z początkiem XX wieku wzrosło zainteresowanie zasobami naturalnymi Svalbardu, w szczególności jego bogatymi złożami węgla kamiennego. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że na Spitsbergenie poza węglem odkryto złoża gipsu, rudy żelaza i miedzi oraz azbest (które później okazały się nie mieć ekonomicznego znaczenia). Rozpoczęła się ekspansja górnicza, głównie przez przedsiębiorstwa norweskie i rosyjskie, co zwiększyło potrzebę uregulowania kwestii suwerenności i eksploatacji zasobów. Jednocześnie region stał się ważnym obszarem badań naukowych, co dodatkowo podniosło jego międzynarodowe znaczenie.

Spitsbergen: I Wojna Światowa

I Wojna Światowa i zmiany geopolityczne, które za nią nastąpiły, przyczyniły się do wzrostu strategicznego znaczenia regionów polarnych. W tym czasie zaczęto uświadamiać sobie potrzebę międzynarodowej współpracy i uregulowania kwestii prawnych dotyczących Svalbardu.

Konferencja Paryska i podpisanie Traktatu

Ostatecznie, kwestia suwerenności nad Svalbardem została rozstrzygnięta na Konferencji Paryskiej w 1919 roku, która była częścią szerszych rozmów pokojowych po I Wojnie Światowej. Po intensywnych negocjacjach, 9 lutego 1920 roku, został podpisany Traktat Svalbardzki, który przyznał Norwegii suwerenność nad archipelagiem, jednocześnie ustanawiając pewne ograniczenia, takie jak zakaz działań wojskowych i gwarancje równego dostępu do zasobów naturalnych dla wszystkich stron.

Traktat Spitsbergeński: co to oznacza dla Svalbardu?

Traktat Spitsbergeński gwarantuje szereg ważnych zasad, które mają na celu zapewnienie pokoju i stabilności w regionie, a także ochronę jego unikalnego środowiska. Obecnie sygnatariuszami Traktatu Spitsbergeńskiego jest 46 państw. Główne gwarancje traktatu obejmują:

 • Suwerenność Norwegii: traktat przyznaje Norwegii pełną i nieograniczoną suwerenność nad archipelagiem Svalbard, przy czym Norwegia zobowiązuje się do zachowania neutralności terytorium w kwestiach wojskowych.
 • Równe prawa do prowadzenia działalności gospodarczej: wszystkie państwa-strony traktatu mają równe prawa do prowadzenia działalności komercyjnej na Svalbardzie, w tym działalności górniczej, rybołówstwa i handlu, bez dyskryminacji ze strony Norwegii.
 • Ochrona środowiska: traktat nakłada na Norwegię obowiązek ochrony naturalnego środowiska Svalbardu i reguluje działalność gospodarczą, aby minimalizować jej wpływ na arktyczny ekosystem.
 • Brak aktywności wojskowej: traktat wyraźnie zabrania stałej obecności wojskowej oraz budowy i utrzymywania fortyfikacji na terenie Svalbardu.

Svalbard współcześnie: badania i turystyka

Unikalne położenie geograficzne Svalbardu, różnorodność środowiska naturalnego oraz wyjątkowe warunki klimatyczne sprawiają, że jest to miejsce o ogromnym znaczeniu dla naukowców z całego świata, a także atrakcyjny cel podróży.

Współczesne badania na Svalbardzie

Archipelag, ze względu na swoje strategiczne położenie w Arktyce, jest kluczowym miejscem do prowadzenia badań nad zmianami klimatu, ekosystemami polarnymi, geologią oraz zagadnieniami związanymi z trwałością zasobów naturalnych. Naukowcy z całego świata studiują tu wpływ globalnego ocieplenia na arktyczne ekosystemy, topnienie lodowców oraz zjawiska meteorologiczne. Badania te mają ogromne znaczenie dla zrozumienia globalnych procesów klimatycznych, ponieważ Arktyka nagrzewa się szybciej niż większość innych regionów świata.

Współczesne badania na Svalbardzie są efektem międzynarodowej współpracy. Norweski Instytut Badań Polarnych (NPI), Uniwersytet Svalbardzki (UNIS) oraz inne międzynarodowe ośrodki i programy badawcze, takie jak Europejska Stacja Badawcza na Svalbardzie (EISCAT), współpracują w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań. Obecnie na Svalbardzie znajduje się kilkadziesiąt stacji badawczych, w tym 4 polskie:

 • Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego
 • Stacja Polarna „Petuniabukta” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spitsbergen: turystyka

Turystyka na Svalbardzie w ostatnich latach przeżywa bezprecedensowy rozkwit, stając się jednym z najbardziej fascynujących przykładów paradoksu, z jakim mierzy się współczesny świat. Zdenka Skolickova w swojej książce „The Paradox of Svalbard” zwraca uwagę na unikalne wyzwanie, przed którym stoi arktyczny archipelag Svalbard: równowaga między rosnącym zainteresowaniem turystycznym a koniecznością ochrony jego środowiska naturalnego. „Paradoks Svalbardzki”, jak opisuje Skolickova, polega na konflikcie między pragnieniem promowania turystyki jako ważnego źródła dochodu dla lokalnych społeczności a koniecznością zachowania równowagi ekologicznej archipelagu. Turystyka, szczególnie ta masowa, niesie ze sobą ryzyko degradacji środowiska, zakłócenia życia dzikiej fauny i przyczynia się do problemów związanych ze zmianami klimatu, na które Svalbard jest szczególnie wrażliwy.

Svalbard pogoda

Spitsbergen: przemysł górniczy

Przemysł górniczy na Spitsbergenie ma długą i złożoną historię, która rozpoczęła się na początku XX wieku. Choć początkowo region ten przyciągał głównie myśliwych i traperów, to odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego szybko zmieniło jego losy, przekształcając Spitsbergen w ważny ośrodek górniczy w Arktyce.

Spitsbergen Svalbard

Węgiel kamienny: dziedzictwo górnicze Spitsbergenu

Zainteresowanie przemysłem górniczym na Svalbardzie wzrosło znacząco po tym, jak geolodzy potwierdzili obecność dużych ilości węgla kamiennego. W 1906 roku rozpoczęto pierwsze prace wydobywcze, a w ciągu kolejnych lat różne państwa, w tym Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja, a nawet Rosja (Pyramiden i Barentsburg) założyły swoje kopalnie węgla.

Longyearbyen, nazwany na cześć amerykańskiego przedsiębiorcy Johna Munro Longyeara, jednego z pionierów górnictwa na Spitsbergenie, stał się centrum życia górniczego. Longyear odwiedził wyspę w 1901 roku i założył Arctic Coal Company. Przez dekady górnictwo było siłą napędową gospodarki Svalbardu, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury i społeczności lokalnych. Kopalnie węgla były nie tylko miejscem pracy, ale również kształtowały tożsamość kulturową i społeczną mieszkańców archipelagu.

Współczesne wyzwania i przyszłość górnictwa na Spitsbergenie

W ostatnich dekadach przemysł górniczy na Spitsbergenie przechodzi stopniową transformację, spowodowaną zarówno wyczerpywaniem się zasobów węgla, jak i rosnącą świadomością ekologiczną. Zmiany klimatyczne i presja na redukcję emisji CO2 skłaniają do poszukiwania bardziej zrównoważonych form działalności gospodarczej. Choć kopalnie węgla nadal funkcjonują, ich liczba maleje.

Svalbard a zmiany klimatyczne

Svalbard znajduje się na pierwszej linii zmian klimatycznych, które mają głęboki wpływ na jego środowisko, ekosystemy oraz społeczność. Dr Jakub Małecki w książce „„Początek końca” mówi, że „Arktyka ogrzewa się dużo szybciej niż inne obszary świata, a z całej Arktyki właśnie Svalbard przoduje w tym procesie”. I dodaje, że „zmienia się wszystko, w tym geografia archipelagu, bo Spitsbergen, czyli największa z wysp archipelagu Svalbard, może się wkrótce podzielić na dwie wyspy”. Dlaczego region Svalbardu ogrzewa się szybciej? Odpowiedź znajduję w książce Line Nagell Ylvisaker „My world is melting”. Jest to spowodowane topnieniem lodu morskiego. „Historycznie rzecz ujmując, pokryty śniegiem lód morski działał jak bufor izolujący między ciepłą wodą a zimnym polarnym powietrzem. Kiedy lód pokrywał fiordy, -25°C było zupełnie normalną temperaturą w zimne, pogodne dni marca i kwietnia. Obecnie, gdy zniknął lód, pojawiła się woda podgrzewająca powietrze i rzadko kiedy jest zimniej niż -15°C. Od 1961 roku zimy na Svalbardzie stały się cieplejsze o 9°C od przeciętnych”.

Czymś niezwykłym jest jednak nie tyle samo ocieplenie klimatu, ile tempo zmian. Ocieplenia zdarzały się już w historii Ziemi, ale zmiany mierzone były w tysiącleciach, a nie jak dzisiaj – w dekadach.

Lech Stempniewicz, Na kruchym lodzie

Obserwacje zmian klimatu na Spitsbergenie i całym archipelagu Svalbard

Archipelag Svalbard jest świadkiem jednego z najszybszych wzrostów temperatur na Ziemi. Zmiany klimatyczne przejawiają się tu w postaci zwiększonej częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, topnienia lodowców, zmniejszania się pokrywy śnieżnej i zaniku wiecznej zmarzliny. Te dynamiczne zmiany mają daleko idące konsekwencje dla lokalnych i globalnych ekosystemów.

Topnienie lodowców prowadzi do wzrostu poziomu morza, co stanowi zagrożenie dla przybrzeżnych społeczności na całym świecie. Zmiana warunków środowiskowych wpływa również na arktyczne gatunki, takie jak niedźwiedzie polarne, foki czy ptaki morskie, które muszą adaptować się do zmieniającej się dostępności pokarmu i siedlisk. W szczególności niedźwiedzie polarne, które są zależne od lodu morskiego jako platformy do polowań na foki, znajdują się pod rosnącą presją w miarę szybkiego zanikania ich naturalnego środowiska. Jak podaje Lech Stempniewicz „Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikuje niedźwiedzia polarnego jako gatunek wrażliwy (VU – Vulnerable), to znaczy – narażony na wyginięcie”.

Niedźwiedzie polarne na Svalbardzie

Zmiany klimatyczne na Svalbardzie mają również bezpośredni wpływ na ludzką działalność, w tym na tradycyjne formy życia, turystykę i przemysł górniczy. Topnienie wieloletniej zmarzliny i niestabilność gruntów mogą zagrażać infrastrukturze, tak jak na przykład lawina, która w 2015 roku zeszła na domy w Longyearbyen i odebrała życie kilku osobom. Globalny Bank Nasion na Svalbardzie również został dotknięty topnieniem wieloletniej zmarzliny, co doprowadziło do jego gruntownego remontu.

Najważniejsze atrakcje turystyczne Svalbardu

Implikacje globalne: dlaczego Spitsbergen ma znaczenie?

Svalbard wywiera wpływ wykraczający daleko poza swoje zimne brzegi. Jak czytam w książce „Arktyka”, jest ona „punktem odniesienia dla wszystkich sprzeczności, z którymi ludzkości przyjdzie się zmierzyć w obecnym stuleciu”. W kontekście globalnych zmian klimatycznych, badań naukowych i geopolityki, znaczenie tej wyspy jest nie do przecenienia. Pełni ważną rolę geopolityczną, będąc przedmiotem międzynarodowego zainteresowania i współpracy. Traktat Spitsbergeński z 1920 roku, przyznając Norwegii suwerenność nad Svalbardem przy jednoczesnym zapewnieniu równego dostępu do zasobów naturalnych dla wszystkich państw-stron, jest przykładem próby zarządzania zasobami w delikatnym środowisku przy równoczesnym zachowaniu pokoju i stabilności w regionie. W dobie rosnących napięć geopolitycznych i zainteresowania Arktyką jako potencjalnym źródłem zasobów naturalnych, Spitsbergen stanowi ważny punkt odniesienia dla międzynarodowych stosunków i prawa.

W miarę topnienia lodów arktycznych i otwierania się nowych szlaków żeglugowych oraz możliwości dostępu do niewykorzystanych zasobów naturalnych, Spitsbergen i cały archipelag Svalbard mogą stać się areną zwiększonej rywalizacji geopolitycznej. Państwa zainteresowane Arktyką, takie jak Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada, a także państwa skandynawskie, mogą zintensyfikować swoje wysiłki w regionie, co może wpłynąć na status polityczny i administracyjny Svalbardu.

Spitsbergen w perspektywie historycznej

Spitsbergen, z jego bogatą i złożoną historią, od odkryć po współczesne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska, jest unikalnym miejscem na Ziemi. Jego przeszłość i teraźniejszość oferują niezwykłe lekcje o przetrwaniu, adaptacji i współistnieniu człowieka z naturą na skraju znanego świata.

Źródła

Martin Conway, No Man’s Land
Zdenka Sokolickova, The Paradox of Svalbard
Stanisław Siedlecki, Wśród polarnych pustyń Svalbardu
Kristin Prestvold, Smeerenburg Gravneset. Europas første „oljeeventyr”
Julita Mańćzak, dr Jakub Małecki, Początek końca. Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu
Lech Stempniewicz, Na kruchym lodzie
Line Nagell Ylvisaker, My world is melating
Klaus Dodds, Jamie Woodward, Arktyka
Krzysztof Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku
Jacek Jania, Zrozumieć lodowce

Kontynuuj podróż:

CZYTAJ DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *