Zmiany w przepisach dotyczących niedźwiedzi polarnych na Svalbardzie

Niedźwiedzie polarne na Svalbardzie

Być może już wkrótce zaostrzone zostaną przepisy dotyczące niedźwiedzi polarnych na Svalbardzie. Jak podaje Svalbardposten, „Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do rozpatrzenia w Stortingu propozycję nowelizacji ustawy o środowisku Svalbardu”. Przegłosowanie tej propozycji w parlamencie oznaczałoby, że niektórzy nie zobaczą już niedźwiedzia polarnego z bliska.

Niedźwiedzie polarne na Svalbardzie: zaostrzenie przepisów

Nowy projekt zakłada zaostrzenie przepisów dotyczących niedźwiedzi polarnych, które w ubiegłym roku zaleciła Agencja Środowiska. Chodzi między innymi o wprowadzenie wymogu dotyczącego zachowania odległości 300 metrów od niedźwiedzia przez większą część roku i 500 metrów w okresie od 1 marca do 30 czerwca, zakaz poszukiwania, niepotrzebnego przeszkadzania niedźwiedziom, wabienia lub ich ścigania oraz obowiązek odwrotu, jeśli zauważy się niedźwiedzia bliżej niż założona dopuszczalna odległość. Warto dodać, że ograniczenia odległości nie będą stosowane na terenach zamieszkałych lub podczas przebywania w stacjach badawczych, domkach, namiotach lub podobnych obiektach.

Ustawa o ochronie środowiska na Svalbardzie

Ustawa o środowisku Svalbardu to norweska ustawa określająca zasady ochrony środowiska na Svalbardzie przez społeczeństwo. Prawo nakłada obowiązki zarówno na władze administracyjne, jak i na każdego, kto przebywa na Svalbardzie. Ustawa zawiera m.in. regulacje dotyczące planowania przestrzennego, obszarów chronionych, flory i fauny, zanieczyszczeń oraz zabytków kultury”. Jak czytam w paragrafie 30. ustawy, obecnie zabrania się zwabiania, ścigania lub poprzez inne aktywne działania poszukiwania niedźwiedzi polarnych w sposób zakłócający ich spokój lub stwarzający zagrożenie dla ludzi lub niedźwiedzi polarnych.

Niedźwiedź polarny

Jak podaje Svalbardposten, tłem do zmian jest stanowisko Gubernatora Svalbardu, który stwierdził, że „poszukiwanie i niepokojenie niedźwiedzi polarnych przez ludzi staje się coraz większym problemem. Niedźwiedzie są narażone na wielokrotne wizyty i bardziej przyzwyczajają się do ludzi”. Kiedy w ubiegłym roku przedstawiono plany na zmianę przepisów w różnych gremiach doradczych, zaznaczono, że turyści pragną obserwować niedźwiedzie polarne, a wprowadzenie limitu dystansu na poziomie 500 metrów może skutkować zakończeniem wycieczek fotograficznych ukierunkowanych na fotografowanie dzikiej natury oraz tworzenie filmów o niedźwiedziach polarnych.

Kontynuuj podróż:

CZYTAJ DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *